SPLOŠNI POGOJI ZA NAROČNIKE DIGITALNIH PAKETOV IN ENKRATNIH ZAKUPOV

Namen splošnih pogojev za naročnike digitalnih paketov in enkratnih zakupov (v nadaljevanju: splošni pogoji) je opredeliti pojme in razmerja med podjetjem Delo d.o.o. (v nadaljevanju: izdajatelj-prodajalec ali Delo d.o.o.) in naročnikom oz. kupcem digitalnih produktov izdajatelja-prodajalca (v nadaljevanju: naročnik oz. uporabnik). Ti splošni pogoji se ne nanašajo na izdajo tiskanih edicij oz. na pravila nagradnih iger in drugih oblik sodelovanja, ki so predmet posebnih splošnih pogojev.

1. Splošne določbe

Delo d.o.o. izdaja digitalne edicije časopisov in revij ter pripravlja spletne vsebine, ki so na voljo naročnikom različnih digitalnih paketov. Prav tako organizira dogodke in spletne delavnice, ki so na voljo za enkraten zakup v trgovina.delo.si. Naročilo/nakup lahko opravijo fizične in pravne osebe.

2. Podatki o izdajatelju-prodajalcu

Naziv: DELO Časopisno založniško podjetje d.o.o. (skrajšan naziv: DELO d.o.o.)

Naslov: Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

Spletni naslov: https://info.delo.si/

Vpis: Okrožno sodišče v Ljubljani

Osnovni kapital: 2.685.277,92 €

Matična številka: 5096049

ID za DDV: SI25256394

TRR: 02922-0012208609, odprt pri NLB d.d.

Telefon: 080 25 88, 01 47 37 616

Faks: 01 47 37 613

Elektronska pošta: pomoc.uporabnikom@delo.si

3. Opredelitev pojmov

Spletne vsebine – vsebine (članki, video vsebine, kolumne itd.), ki so objavljene na spletnih platformah časopisne hiše Delo.

Digitalna edicija – časopis oziroma revija, ki izhaja v digitalizirani obliki in se ne dostavlja na otipljivem nosilcu podatkov.

Digitalni paket – skupek določenih spletnih vsebin in digitalnih edicij, za katerega naročnik sklene naročnino.

Prodajna cena – cene produktov (digitalnih paketov, enkratnih zakupov dogodkov in delavnic idr.) so izražene v evrih (EUR) in veljajo kot prodajne cene z vključenim 5-% DDV.

Naročnik – fizična ali pravna oseba, ki po katerem koli prodajnem kanalu sklene naročniško razmerje za enega ali več digitalnih paketov izdajatelja-prodajalca in soglaša s temi splošnimi pogoji.

Naročnik je vedno plačnik, tudi če ni uporabnik naročenih storitev. Uporabnik naročenih storitev je lahko tudi druga oseba, vendar le s pisno privolitvijo naročnika. Medsebojno razmerje urejata naročnik in uporabnik sama, brez vsakršne odgovornosti izdajatelja-prodajalca.

Uporabnik – fizična ali pravna oseba, ki je opravila registracijo v enotni Delov uporabniški račun.

Vsak registriran naročnik oz. uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerim se predstavi osebno ali kot predstavnik podjetja. Geslo je trajno in znano le naročniku oz. uporabniku.

Uporabniški račun – enotni Delov uporabniški račun, ki ga je ustvaril uporabnik sam in je sestavljen iz uporabniških podatkov. Uporabniku omogoča urejanje in kreiranje novih naročnin in zakupov.

Digitalni dostop – uporabniku omogoča dostop do naročenega digitalnega paketa. Uporabnik aktivira dostop z aktivacijsko kodo.

Aktivacijska koda – koda, s katero uporabnik aktivira digitalni dostop.

E-novice – prejemanje brezplačnih e-sporočil z vsebinami časopisne hiše Delo. Naročnik e-novic ni nujno naročnik katerega od digitalnih paketov.

Prodajni kanali – naročnik se lahko na digitalne pakete izdajatelja-prodajalca naroči po različnih prodajnih kanalih, in sicer:

– v spletni trgovini trgovina.delo.si

– z Delovim uporabniškim računom na povezavi https://uporabnik.delo.si/store/cart

– s spletnim obrazcem pod zaklenjenimi članki ali z obrazcem ob posebnih naročniških ponudbah

– na spletni strani https://www.delo.si/tisk

– z aplikacijo za pametne telefone (povezave do aplikacij so opredeljene v točki 4.5 tega dokumenta)

– po e-pošti narocnine@delo.si

– osebno v oddelku naročnin, na naslovu Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana

– pri terenskih in/ali telefonskih tržnikih izdajatelja-prodajalca

Naročnina – plačilo za dostop do naročenega digitalnega paketa. Lahko se obračuna mesečno ali letno.

Naročniško razmerje – naročniško razmerje za digitalne pakete nastane s sklenitvijo pogodbe med naročnikom in izdajateljem-prodajalcem.

Glede na prodajni kanal se pogodba lahko sklene:

  • v poslovnih prostorih izdajatelja-prodajalca
  • na daljavo
  • zunaj poslovnih prostorov izdajatelja-prodajalca

Enkratni nakup – plačilo v enkratnem znesku za enkratni izbrani produkt (npr. delavnica, dogodek itd.) brez naročniškega razmerja.

Splošni pogoji – vsakokrat veljavni splošni pogoji so sestavni del pogodbe med naročnikom in izdajateljem-prodajalcem. Splošni pogoji za naročnike digitalnih paketov in enkratnih zakupov so objavljeni na spletni strani https://trgovina.delo.si/splosni-pogoji/, v tiskani obliki pa jih naročniki oz. uporabniki lahko prejmejo v oddelku naročnin.

4. Posebni pogoji, povezani z digitalnimi naročninami

4.1 Registracija in politika zasebnosti

Za naročilo ali aktivacijo digitalnega paketa je treba opraviti registracijo v enotni Delov uporabniški račun. Ob registraciji uporabnik navede svoj elektronski naslov in izbere geslo. Z registracijo uporabnik potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti. Uporabnik poskrbi, da so podatki ažurni in točni. Podatke lahko uporabnik kadar koli popravi v uporabniškem računu oziroma za morebitne popravke ali izbris piše na pomoc.uporabnikom@delo.si.

Uporabniška imena in gesla so osebna. Uporabniško ime lahko uporablja le ena (fizična) oseba. Posredovanje uporabniškega imena in gesla tretji osebi ni dovoljeno. V primeru utemeljenega suma, da z uporabniškim imenom do zakupljenih vsebin dostopa več oseb, si prodajalec-izdajatelj pridržuje pravico, da iz varnostnih razlogov omeji oziroma prekine dostop.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z njegovim uporabniškim računom. O vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu nepooblaščene uporabe svojega uporabniškega računa ste dolžni obvestiti prodajalca-izdajatelja na elektronski naslov pomoc.uporabnikom@delo.si.

4.2 Časovna omejitev prijave na spletnih straneh

Uporabnik se mora za dostop do digitalnih vsebin vedno prijaviti s svojim uporabniškim imenom (e-naslov) in geslom, izbranim ob registraciji. Če boste spletnemu mestu dovolili, da si vaše geslo zapomni, boste s tem hkrati dovolili, da spletno mesto na vašo napravo naloži nujne piškotke, potrebne za nemoteno delovanje strani.

Če piškotkov ne boste dovolili, boste morali geslo vpisati vsakič znova, ko boste želeli dostopati do vsebin, ki so dostopne le naročnikom.

Prijava se v sistemu ohrani 14 dni. Po pretečenem časovnem obdobju sistem uporabnika samodejno odjavi.

Zaradi varnosti uporabnika svetujemo, da se sproti odjavlja. Prav tako se svetuje, da gesel ne shranjuje, sploh na napravah, ki so namenjene širšemu krogu uporabnikov.

4.3 Omejeno število naprav

Z eno aktivacijsko kodo je uporabniku omogočen dostop do digitalnega paketa na treh (3) različnih napravah. V primeru, ko naročnik oz. uporabnik preseže število naprav (četrta (4.) naprava nima dostopa), kontaktira pomoč uporabnikom po elektronski pošti pomoc.uporabnikom@delo.si oz. po telefonu 080 25 88, ki uredi izbris obstoječih naprav in vzpostavi možnost za ponovno prijavo na novih treh napravah.

4.4 Prenos digitalne izdaje časopisa in prilog preko aplikacije

Naročniki oz. uporabniki digitalnih paketov boste na svoje mobilne in tablične naprave lahko digitalizirano izdajo časopisa in prilog prenesli v času trajanja naročniškega razmerja.

Izvodi bodo na napravi shranjeni, dokler:

a) jih uporabnik ne pobriše,

b) jih ne pobriše avtomatika, če ima uporabnik to možnost aktivno,

c) uporabnik ne odstrani aplikacije ali jo znova namesti oziroma ne pride do brisanja pomnilnika aplikacije.

4.5 Informacija o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo

Izdajatelj Delo d.o.o. ne odgovarja za nemožnost prenosa vsebin na mobilno napravo.

Zaradi varnosti in čim boljše uporabniške izkušnje izdajatelj zagotavlja brezhibno delovanje spletnih portalov z najnovejšimi spletnimi brskalniki Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari in Opera. Ustreznost svojega brskalnika lahko preverite na povezavi https://bestvpn.org/outdatedbrowser/sl.

V drugih primerih za morebitno nezmožnost ogleda spletnega mesta ali v primeru preobremenitve strežnika (denial of service) izdajatelj ne odgovarja.

Seznam povezav verzij operacijskih sistemov za posamezne aplikacije izdajatelja, na katerih izdajatelj zagotavlja nemoteno delovanje, je ločen na dva sistema, in sicer na iOS in Android.

iOS

Delo iOS: https://apps.apple.com/us/app/delo/id394159127

Združljivost – zahteva iOS 13.0 ali novejšo različico. Združljivo z iPhone, iPad in iPod touch.

SN iOS: https://apps.apple.com/us/app/sl-novice/id406453548

Združljivost – zahteva iOS 13.0 ali novejšo različico. Združljivo z iPhone, iPad in iPod touch.

Android

Delo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=si.delo.delo

Zahteva Android 5.0 ali novejšo različico.

Slovenske novice Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=si.delo.slovenskenovice

Zahteva Android 5.0 ali novejšo različico.

Izdajatelj prav tako ne odgovarja za posledice spregledane elektronske pošte ali druge elektronske komunikacije (npr. spregledana koda, spregledane e-novice ipd.), ki bi jo uporabnik morebiti prejel v svoj SPAM ali drug nabiralnik.

Vse funkcionalnosti digitalnih paketov, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine, so opredeljene na spletnih straneh družbe Delo d.o.o., uporabniška gesla pa so standardizirana.

5. Digitalni paketi medijske hiše Delo

5.1 Premium paketi

Paketi Premium so namenjeni naročnikom tiskanega časopisa vsaj pet (5) dni v tednu (Delo in Slovenske novice) oziroma naročnikom revije Onaplus. Dostop do spletnih vsebin in digitalnih edicij je pri premium paketih enak kot pri digitalnih (glej točko 5.2 teh splošnih pogojev).

5.2 Digitalni paketi

5.2.1 Delo Digital – naročnina na paket Delo Digital uporabniku omogoča dostop do digitaliziranih časopisov Delo in Nedelo ter pripadajočih prilog preko aplikacije Delo ali na spletni strani https://www.delo.si/tisk (že večer pred izidom), neomejen dostop do vseh spletnih vsebin na portalu delo.si. Prav tako vam omogoča dostop do arhiva člankov in digitaliziranih izdaj Dela in Nedela. Naročnina vam ponuja brskanje v naprednem iskalniku Delosled (https://delosled.delo.si/).

5.2.2 Slovenske novice Digital – naročnina na paket Slovenske novice Digital uporabniku omogoča dostop do digitaliziranega časopisa Slovenske novice ter pripadajočih prilog preko aplikacije Slovenske novice ali na spletni strani https://www.delo.si/tisk (že večer pred izidom), neomejen dostop do vseh spletnih vsebin na portalu slovenskenovice.si. Prav tako vam omogoča dostop do arhiva člankov in digitaliziranih izdaj Slovenskih novic. Naročnina vam ponuja brskanje v naprednem iskalniku Delosled (https://delosled.delo.si/).

5.2.3 Onaplus Digital naročnina na paket Onaplus Digital uporabniku zagotavlja dostop do digitalizirane oblike revije Onaplus in priloge Ona na spletni strani https://www.delo.si/tisk ter neomejen dostop do vseh spletnih vsebin na portalu onaplus.si. Prav tako vam omogoča dostop do arhiva člankov in digitaliziranih izdaj revije Onaplus.

5.3 Spletni paketi

5.3.1 Delo naročnina na paket Delo Splet uporabniku zagotavlja neomejen dostop do vseh spletnih vsebin, objavljenih na delo.si, in prejemanje e-novic na e-naslov, če to želi.

5.3.2 Slovenske novice naročnina na paket Slovenske novice Splet uporabniku zagotavlja neomejen dostop do vseh spletnih vsebin, objavljenih na slovenskenovice.si, in prejemanje e-novic Slovenskih novic, ki jih uporabnik prejema na e-naslov, če to želi.

5.3.3 Onaplus naročnina na paket Onaplus Splet uporabniku zagotavlja neomejen dostop do vseh spletnih vsebin, objavljenih na onaplus.si, in prejemanje e-novice portala onaplus.si, ki jih uporabnik prejema na e-naslov, če to želi.

6. Naročanje

Cenovni pogoji – naročnik naroča oz. sklepa naročniško razmerje za digitalni paket pod cenovnimi pogoji, ki so veljavni v trenutku sklenitve naročniškega razmerja in so navedeni na spletni strani izdajatelja-prodajalca https://trgovina.delo.si/ceniki/ ali pod posebej med naročnikom in izdajateljem-prodajalcem pisno dogovorjenimi cenovnimi pogoji. Posebej pisno dogovorjeni pogoji naročniškega razmerja so vedno časovno omejeni. Naročnik je vedno plačnik za digitalni paket.

Popusti pri naročninah in cene se določajo glede na trenutno veljavno poslovno politiko izdajatelja-prodajalca in so objavljeni v ceniku Delovih edicij na spletni strani https://trgovina.delo.si/ceniki/. Izdajatelj-prodajalec lahko naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, spremeni svojo trženjsko politiko, naročnika pa mora vnaprej pisno obvestiti z objavami na spletni strani ali v tiskani izdaji edicije ali na računu. Če naročnik v osmih (8) dneh od obvestila o spremembi trženjske politike pisno ne obvesti izdajatelja-prodajalca, da ne soglaša s spremembo, se šteje, da spremembi ne nasprotuje in se naročniško razmerje nadaljuje pod pogoji spremenjene trženjske politike. V primeru, da naročnik v osmih (8) dneh od zadnje objave obvestila o spremembi trženjske politike pisno obvesti izdajatelja-prodajalca, da se s spremenjenimi pogoji ne strinja, se šteje, da je naročniško razmerje prekinjeno z dnem uveljavitve spremembe.

Naročnina se obračunava na podlagi vsakokrat veljavnega cenika Delovih edicij, ki je objavljen na spletni strani https://trgovina.delo.si/ceniki/. Vedno je navedena prodajna cena posamičnega paketa. Če je naročnina sklenjena pod akcijskimi pogoji, so ti razvidni ob naročilu paketa.

Začetek dostopanja do digitalnih vsebin – naročniku oz. uporabniku naročenega digitalnega paketa je dostop omogočen takoj, če nakup opravi v spletni trgovini trgovina.delo.si; preko Delovega uporabniškega računa na povezavi https://uporabnik.delo.si/store/cart; preko spletnega obrazca pod zaklenjenimi članki ali z obrazcem ob posebnih naročniških ponudbah ali na spletni strani https://www.delo.si/tisk. Naročilo se realizira preko spletnega obrazca ponudnika plačilne storitve Braintree, ki deluje z direktno bremenitvijo, zato se dostop omogoči avtomatsko po zaključku nakupa.

Če pa se naročnina sklepa po e-pošti narocnine@delo.si ali pri terenskih in/ali telefonskih tržnikih izdajatelja-prodajalca, je dostop omogočen predvidoma v treh (3) delovnih dneh potem, ko izdajatelj-prodajalec od naročnika prejme naročilnico, sprejem ponudbe oz. naročilo na elektronski naslov narocnine@delo.si ali fizično po pošti na naslov Delo d.o.o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana.

Trajanje naročniškega razmerja – naročniška razmerja za sklenjena naročila preko spletnih form (pod članki), na strani https://trgovina.delo.si/ ali posebnih ponudb na spletnih mestih podjetja Delo d.o.o., ki temeljijo na direktni bremenitvi preko plačilnega sistema Braintree, se sklepajo za nedoločen čas in veljajo do preklica. Naročniška razmerja, sklenjena pri naročniški službi izdajatelja-prodajalca in telefonskih/terenskih tržnikih prodajalca-izdajatelja, se prav tako sklepajo za nedoločen čas in veljajo do pisnega preklica na naslov narocnine@delo.si. Izjema so naročniška razmerja s tujimi naročniki, ki se lahko sklepajo le za določen čas, in sicer za obdobje, za katero je vnaprej na podlagi izstavljenega predračuna plačana naročnina.

Naročnik jamči za pravilnost in celovitost posredovanih podatkov o naročniku in o uporabniku naročene edicije. V primeru sprememb že posredovanih podatkov je naročnik dolžan pisno sporočiti spremembe izdajatelju-prodajalcu v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v treh (3) delovnih dneh po nastanku spremembe.

Oprostitev plačila DDV – naročniki – pravne osebe, ki so oproščene plačila DDV, morajo na podlagi izdanega predračuna, ki vključuje DDV, pridobiti uradno potrjen dokument ustrezne davčne institucije, ki potrjuje, da je naročnik digitalne edicije oproščen plačila DDV. Na podlagi tega potrdila, ki velja le za določeno obračunsko obdobje, izdajatelj-prodajalec naročniku za to obračunsko obdobje izda račun brez DDV. Za novo obračunsko obdobje mora naročnik izdajatelju-prodajalcu posredovati novo potrdilo o oprostitvi plačila DDV.

Naročila z oprostitvijo DDV sprejemamo le v pisni obliki, in sicer po pošti na naslovu: Delo d.o.o., Naročnine, Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, po faksu na številki 01 47 37 613 ali po elektronski pošti na naslovu narocnine@delo.si.

6.1 Fizične osebe

Fizične osebe, ki se po ZVPot-1 (Zakon o varstvu potrošnikov – 1, Ur. l. RS, št. 130/2022) štejejo za potrošnike, se lahko na digitalne pakete izdajatelja-prodajalca naročijo po vseh prodajnih kanalih izdajatelja-prodajalca, ki so na voljo (glej točko 3 – Prodajni kanali).

Pri pogodbah, ki se sklepajo na daljavo, veljajo za fizične osebe, ki se po ZVPot-1 štejejo za potrošnike, naslednja pravila:

Pri pogodbi, ki se sklepa z izpolnjeno e-naročilnico po spletu, se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko izdajatelj-prodajalec od naročnika prejme izpolnjeno naročilnico, pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročila na voljo vse informacije iz prvega odstavka 18. člena ZVPot-1, prvega in tretjega odstavka 130. člena ZVPot-1, 7. člena Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (Ur. l. RS, št. 61/2006, s spremembami in dopolnitvami, ZEPT) in 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/2015; ZIsRPS). Pri tem mora biti naročnik jasno in nedvoumno seznanjen z dejstvom, da je z oddajo naročila zavezan plačilu – iz označbe funkcije, ki sproži oddajo naročila, mora nedvoumno izhajati, da je z oddajo naročila povezana obveznost plačila izdajatelju-prodajalcu (tretji odstavek 132. člena ZVPot-1).

– Pri pogodbi, ki se sklepa z naročilom po elektronski pošti, se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko izdajatelj-prodajalec od naročnika prejme potrditev ponudbe ali pisno izjavo, da sprejema ponudbo, ki mu jo je izdajatelj-prodajalec pred tem na podlagi naročnikovega predhodnega povpraševanja poslal na trajnem nosilcu podatkov, pri čemer mora ponudba vsebovati vse informacije iz prvega odstavka 18. člena ZVPot-1, prvega in tretjega odstavka 130. člena ZVPot-1 in 32. člena ZIsRPS. Pri tem mora biti naročnik jasno in nedvoumno seznanjen z dejstvom, da je z oddajo naročila zavezan plačilu.

Pri pogodbi, ki se sklepa po telefonu, se šteje, da je sklenjena takrat, ko izdajatelj-prodajalec od naročnika prejme podpisano potrditev ponudbe ali pisno izjavo, da sprejema ponudbo, ki mu jo je izdajatelj-prodajalec pred tem v skladu s predhodnim telefonskim dogovorom poslal na trajnem nosilcu podatkov, pri čemer mora ponudba vsebovati vse informacije iz prvega odstavka 18. člena ZVPot-1, prvega in tretjega odstavka 130. člena ZVPot-1 in 32. člena ZIsRPS.

Pri pogodbi, ki se sklepa pri terenskem tržniku izdajatelja-prodajalca zunaj poslovnih prostorov, se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko terenski tržnik od naročnika prejme izpolnjeno in lastnoročno podpisano naročilnico, pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročilnice na voljo vse informacije iz prvega odstavka 18. člena ZVPot-1, prvega in tretjega odstavka 130. člena ZVPot-1 in 32. člena ZIsRPS.

Če potrošnik sklepa naročniško pogodbo osebno v oddelku naročnin, se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko izdajatelj-prodajalec od naročnika prejme izpolnjeno in lastnoročno podpisano pogodbo, pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročilnice na voljo vse informacije iz prvega odstavka 130. člena ZVPot-1 in 32. člena ZIsRPS.

6.2 Pravne osebe

Pravne in druge osebe, ki se po ZVPot-1 ne štejejo za potrošnike, se lahko na digitalne pakete izdajatelja-prodajalca naročijo po vseh prodajnih kanalih izdajatelja-prodajalca, ki so na voljo (glej točko 3 – Prodajni kanali).

Pogodba je z osebami iz prejšnjega odstavka te točke sklenjena, ko se pogodbeni stranki pisno dogovorita o njenih bistvenih sestavinah (vrsta edicije in cena; 15. člen Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/2001 s spremembami in dopolnitvami, OZ)).

6.3 Določene omejitve pri naročilu na digitalne pakete

6.3.1 Tuje pravne osebe

Pravne osebe iz EU in drugih držav (npr. Švica, ZDA), ki so davčni zavezanci in potrebujejo račun za uveljavljanje stroškov, lahko naročilo za digitalno edicijo oddajo samo na elektronski naslov narocnine@delo.si.

6.3.2 Tuje fizične osebe in tuje pravne osebe, ki niso davčni zavezanci

Tuje fizične osebe in tuje pravne osebe, ki niso davčni zavezanci, lahko naročilo za digitalno edicijo oddajo samo na spletnih straneh podjetja Delo d.o.o.

6.3.3 (Do)naročilo Digital premium paketov (Delo, Slovenske novice in Onaplus)

Na premium paket se lahko naroči obstoječi naročnik tiska vsaj pet (5) dni v tednu, po e-pošti narocnine@delo.si, osebno v oddelku naročnin ali pri terenskih in/ali telefonskih tržnikih prodajalca-izdajatelja. Naročnik s sklenitvijo pogodbe za premium paket sklene naročniško razmerje, ki velja za nedoločen čas – do pisnega preklica. Naročnina na premium paket se naročniku obračuna skupaj z naročnino za tiskano izdajo časopisa ali revije.

Če naročnik prekine naročilo za tisk, se prekine tudi naročnina za premium dostop, ki je bil vezan na tiskano izdajo.

6.3.4 Enkratni zakup

Možen je enkratni zakup dogodkov in delavnic v e-trgovini ali s spletno formo na ravni člankov. Ob zakupu se ne sklene naročniško razmerje.

7. Plačilo naročnine

7.1 Naročniki, ki so sklenili naročniško razmerje v naročniški službi

Obračunavanje naročnine – naročnina se obračunava na podlagi vsakokrat veljavnega cenika, ki je objavljen na spletni strani https://trgovina.delo.si/ceniki/. V primeru spremembe cen digitalnih paketov bodo naročniki oz. uporabniki o tem predhodno pisno obveščeni z objavo sprememb na spletni strani https://trgovina.delo.si/ceniki/. Spremenjene cene za digitalne pakete veljajo oziroma se obračunajo od dneva objave vsakokratne spremembe cenika digitalnih paketov naprej.

Za naročilo na elektronskem naslovu narocnine@delo.si, pri izdajateljevem telefonskem/terenskem tržniku oz. ob osebnem naročilu pri izdajatelju-prodajalcu bo izdajatelj-prodajalec izdal praviloma račun v papirni obliki. Na zahtevo naročnika pa jih nadomesti z e-računom, ki ga pošlje v spletno banko, ali s PDF računa, poslanim na e-naslov. Cene se določajo v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom digitalnih edicij izdajatelja-prodajalca, ki je objavljen na spletni strani https://trgovina.delo.si/ceniki/. Naročnina se zaračunava praviloma v začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje.

Postopek pridobitve e-računa v spletni banki – naročnik, ki želi namesto papirnate oblike računa prejemati e-račun v spletno banko, izpolni v svoji spletni banki ustrezen prijavni obrazec, kamor vpiše 13-mestni sklic z zadnjega prejetega računa. Po uspešni izpolnitvi prijavnega obrazca banka prejemnika e-računa posreduje izdajatelju-prodajalcu prijavo z vsemi potrebnimi podatki. Naročnik se od prejemanja e-računa lahko odjavi z izpolnitvijo ustreznega obrazca v svoji spletni banki.

Postopek pridobitve računa na e-naslov v obliki PDF – naročnik, ki želi namesto papirnate oblike računa prejemati PDF računa na e-naslov, izpolni obrazec na spletni strani https://trgovina.delo.si/documents/4/E-racun_a4_obrazec.pdf.

Rok plačila – za obstoječe naročnike, ki so sklenili naročniško razmerje na elektronskem naslovu narocnine@delo.si oz. pri izdajateljevih terenskih in/ali telefonskih tržnikih oz. osebno v izdajateljevem naročniškem oddelku, je rok plačila šestnajsti (16.) dan v mesecu, v katerem je bil izstavljen račun, za nove naročnike pa je rok plačila prvega računa deset (10) dni po izstavitvi računa.

Naročnik se s sklenitvijo pogodbe zavezuje, da bo redni plačnik naročene digitalne edicije.

Soglasje za direktno bremenitev SEPA – naročnik lahko poda pisno soglasje za odprtje direktne obremenitve SEPA na povezavi https://trgovina.delo.si/documents/5/SEPA-obrazec-za-sklenitev-direktne-obremenitve.pdf. Naročnik lahko direktno obremenitev SEPA odpre tudi osebno v oddelku naročnin vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro. Na enak način lahko tudi prekliče že dano soglasje oz. pošlje zahtevek za ukinitev plačevanja preko SEPA DB po elektronski pošti na narocnine@delo.si. Pravna oseba mora po sklenitvi SEPA DB pri izdajatelju-prodajalcu odprtje priglasiti tudi v svoji banki.

Reklamacije na izdane račune – reklamacije na izdane račune lahko naročnik sporoči le v pisni obliki, upoštevajo pa se le reklamacije, oddane do roka plačila, navedenega na posameznem računu. Sprejema jih oddelek naročnin na naslovu: Delo d.o.o., Naročnine, Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, ali na e-naslovu: narocnine@delo.si. Pisni odgovor na reklamacijo bo naročniku posredovan v osmih (8) dneh od prejema pisne reklamacije.

Neredno plačevanje naročnine – pri naročilih na elektronski naslov narocnine@delo.si oz. pri izdajateljevih terenskih in/ali telefonskih tržnikih oz. osebno v izdajateljevem naročniškem oddelku v primeru nerednega poravnavanja obveznosti naročnik prejme na naslednji fakturi opomin, na plačilnem nalogu pa se k znesku tekoče naročnine prišteje tudi dolg. Če naročnik tri (3) mesece zaporedoma ne poravnava obveznosti iz naslova tekoče naročnine, se naročniku oz. uporabniku ob koncu tretjega meseca začasno prekine dostop do digitalnih vsebin do poravnave celotnega dolga. Prav tako se mu dostop do digitalnih vsebin začasno prekine do poravnave celotnega dolga, če ima neporavnane naročniške obveznosti, starejše od petinsedemdeset (75) dni. Naročniku oz. uporabniku se dostop do digitalnih vsebin spet vzpostavi, če dolg v celoti poravna v petintridesetih (35) dneh od prekinitve dostopa. Če naročnik dolg poravna pozneje, je treba za ponovno vzpostavitev dostopa do digitalnih vsebin skleniti novo naročniško razmerje. Naročnik, ki mu je bil pri obračunu naročnine priznan akcijski popust, s prekinitvijo dostopa zaradi neporavnanih obveznosti, kljub plačilu celotnega dolga (ne glede na to, ali plača dolg prej ali po preteku 35 dni od prekinitve dostopa) in ponovni vzpostavitvi dostopa do digitalnih vsebin, do akcijskega popusta ni več upravičen. Če pa naročnik dolga v petintridesetih (35) dneh od prekinitve dostopa ne poravna ali ne poravna v celoti, se šteje, da je naročniško razmerje prenehalo, dolgovani znesek (glavnica z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od naslednjega dne po zapadlosti posamezne terjatve do plačila) pa se preda pristojnim službam v nadaljnjo izterjavo.

7.2 Naročila, sprejeta na Delovih spletnih straneh (platforma Braintree)

Obračunavanje naročnine – naročnina, sklenjena na Delovih spletnih straneh, se plačuje z direktno bremenitvijo (Visa/Mastercard/PayPal/drugo), ki poteka prek ponudnika plačilne storitve Braintree. Z izbiro takega plačila se naročnik strinja s prenosom osebnih podatkov k podjetju Braintree za namen identifikacije, preveritve sposobnosti kritja in izvršitev plačila. Po poteku naročniškega obdobja (mesec ali leto) bo plačilno sredstvo znova bremenjeno za znesek izbranega naročniškega paketa.

8. Reklamacije oz. postopek pritožbe

Izdajatelj-prodajalec zagotavlja pomoč in rešuje reklamacije glede dostopa do naročenih digitalnih paketov naročnikov oz. uporabnikov spletnih portalov izdajatelja-prodajalca na e- naslovu pomoc.uporabnikom@delo.si, stacionarni telefonski številki 01 47 37 616 in na brezplačni telefonski številki 080 25 88, in sicer vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.

Stvarne napake – izdajatelj-prodajalec je odgovoren za stvarne napake naročenega digitalnega paketa, ne glede na to, ali so bile izdajatelju-prodajalcu znane ali ne. Izdajatelj-prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake naročenih digitalnih vsebin, ki se pokažejo po njihovi dobavi, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Izdajatelj-prodajalec nosi vse stroške reklamacij in zahtevkov naročnikov oz. uporabnikov zaradi utemeljenih stvarnih napak. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva. Naročnik oz. uporabnik mora o napaki skupaj z njenim natančnim opisom obvestiti izdajatelja-prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita, najkasneje pa v dveh letih od izročitve stvari oziroma opravljene storitve, sicer izgubi pravico iz tega naslova. Pravico do uveljavljanja stvarne napake na naročenem artiklu natančneje urejajo določila OZ in ZVPot-1.

Naročila in druge zahteve, oddane na spletnem mestu https://trgovina.delo.si/, se hranijo pri izdajatelju-prodajalcu zaradi izvršitve pogodbenih obveznosti, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe Delo d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.

9. Prekinitev naročniškega razmerja in odstop od pogodbe

V primeru naročila digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, naročnik oz. uporabnik v skladu s 13. točko prvega odstavka 135. člena ZVPot-1 s klikom na te pogoje izrecno soglaša, da izdajatelj-prodajalec v odstopnem roku iz 134. člena ZVPot-1, ki začne teči z dnem sklenitve pogodbe, začne opravljati naročeno storitev. Naročnik oz. uporabnik se s klikom na te pogoje hkrati tudi strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe (13. točka prvega odstavka 135. člena ZVPot-1).

Če naročnik oz. uporabnik odstopi od pogodbe o naročilu digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, po tem, ko je skladno s 13. točko prvega odstavka 134. člena ZVPot-1 podal soglasje za začetek opravljanja storitev v odstopnem roku iz 134. člena ZVPot-1, oziroma po tem, ko se je strinjal, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe, plača izdajatelju-prodajalcu znesek v sorazmerju z opravljeno storitvijo do dneva obvestitve izdajatelja-prodajalca o odstopu od pogodbe. Sorazmerni del se izračuna glede na skupno vrednost pogodbe. Obrazec za odstop od pogodbe najdete na spletni strani https://trgovina.delo.si/documents/61/Odstopna-izjava-december-2021.pdf.

9.1 Odpoved naročil, sklenjenih v naročniški službi

Zahteva za prekinitev naročniškega razmerja mora biti podana v pisni obliki in poslana na naslov: Delo d.o.o., Naročnine, Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov narocnine@delo.si oz. po faksu na št. 01 47 37 613. Oseba, ki ni naročnik, lahko zahtevo za prekinitev naročniškega razmerja poda samo ob predložitvi pisnega pooblastila naročnika.

Pisne odpovedi, prejete do petindvajsetega (25.) dne v mesecu, začnejo veljati s prvim (1.) dnem naslednjega meseca ali na izbrani dan v naslednjem mesecu. Odpovedi, prejete po petindvajsetem (25.) dnevu v mesecu, se obravnavajo kot prejete v naslednjem mesecu in začnejo veljati s prvim (1.) dnem meseca, ki sledi mesecu, ki se šteje za mesec prejema odpovedi.

Naročnik oz. uporabnik digitalnih paketov prodajalca-izdajatelja izrecno in nepreklicno dovoljuje družbi Delo d.o.o., da lahko v primeru, da naročnik dolga v petintridesetih (35) dneh od prekinitve dostopa skladno s točko 6 (Plačevanje naročnine) teh splošnih pogojev ne poravna ali ne poravna v celoti, ob kršitvi teh splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oziroma zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

9.2. Odpoved naročil, sklenjenih na spletnih straneh Delo d.o.o. (platforma Braintree)

Odpoved naročnine, sklenjene na katerem od spletnih kanalov prodajalca (plačilni sistem Braintree), uredi uporabnik v svojem uporabniškem računu ali poda v pisni obliki vsaj tri (3) delovne dni pred naslednjo bremenitvijo na elektronski naslov pomoc.uporabnikom@delo.si.

Naročniško razmerje se prekine s koncem že plačanega naročniškega obdobja, za katero je bila naročnina že bremenjena.

Če bremenitev plačilnega sredstva ni možna iz kakršnega koli razloga (na dan, čez tri (3) dni in čez deset (10) dni), se uporabniku dostop prekine.

10. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov je objavljena na naslednji povezavi https://info.delo.si/politika-varstva-zasebnosti/

11. Spremembe splošnih pogojev in končne določbe

Vsakokrat veljavni splošni pogoji za naročnike digitalnih paketov in uporabo spletnih strani ter aplikacij časopisne hiše Delo d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji) veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom in Delom d.o.o. Objavljeni so na spletni strani https://trgovina.delo.si/splosni-pogoji/, v tiskani obliki pa jih lahko naročniki dobijo v oddelku naročnin, Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

Za vse, kar ni določeno s temi Splošnimi pogoji, veljajo Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 24/2008 s .spremembami in dopolnitvamidopolnitvam, ZT-1) in Obligacijski zakonik (OZ).

Delo d.o.o. lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev bodo naročniki oz. uporabniki o tem predhodno pisno obveščeni z objavo na spletni strani https://trgovina.delo.si/splosni-pogoji/ ali v tiskanih edicijah izdajatelja-prodajalca.

Če Delo d.o.o. ne prejme pisne zahteve za prekinitev naročniškega razmerja v petnajstih (15) dneh od dneva, ko objavi spremenjene splošne pogoje, se šteje, da naročnik oz. uporabnik naročene edicije s spremembami splošnih pogojev soglaša in da spremenjeni splošni pogoji med strankama veljajo od uveljavitve spremembe naprej.

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 9. 4. 2024. Z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev v celoti prenehajo veljati dosedanji splošni pogoji naročniškega razmerja in nakupov digitalnih edicij izdajatelja-prodajalca z dne 11. 3. 2022.

Pisne pritožbe v zvezi z naročniškimi razmerji za digitalne pakete in uporabo spletnih strani izdajatelja-prodajalca lahko naročniki oz. uporabniki pošljejo na naslov: Delo d.o.o., Trženje tiskanih in digitalnih produktov, Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

Stranki naročniškega razmerja si bosta prizadevali vse morebitne spore reševati sporazumno. Če sporazum ne bo možen, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče. Za presojo naročniških razmerij za digitalne pakete in za presojo teh pogojev se uporablja slovensko pravo. Izdajatelj-prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (tretji odstavek 32. člena ZIsRPS). Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je dostopna na spletni povezavi https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL (četrti odstavek 32. člena ZIsRPS).

Delo d.o.o.

Ljubljana, april 2024