SPLOŠNI POGOJI NAROČNIŠKEGA RAZMERJA IN NAKUPOV DIGITALNIH EDICIJ

Namen splošnih pogojev naročniških razmerij in nakupov digitalnih edicij podjetja Delo d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji) je opredeliti pojme ter razmerja med podjetjem Delo d.o.o. (v nadaljevanju: izdajatelj – prodajalec ali Delo d.o.o.) in naročnikom oz. kupcem digitalnih edicij izdajatelja – prodajalca (v nadaljevanju naročnik oz. uporabnik). Ti splošni pogoji se ne nanašajo na izdaje edicij v tiskani obliki in drugih oblik sodelovanja, ki so predmet posebnih splošnih pogojev.

1. Podatki o izdajatelju – prodajalcu

Naziv: DELO Časopisno založniško podjetje d.o.o. (skrajšan naziv: DELO d.o.o.)

Naslov: Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

Spletni naslov: https://www.delo.si/ Vpis: Okrožno sodišče v Ljubljani Osnovni kapital: 2.685.277,92 €

Matična številka: 5096049

ID za DDV: SI25256394

TRR: 02922-0012208609, odprt pri NLB d.d. Telefon: 080 11 99, 01/47 37 600

Faks: 01/ 47 37 613

Elektronska pošta: narocnine@delo.si, narocnine.digital@delo.si;

2. Splošne določbe

Delo d.o.o. izdaja digitalne edicije, ki jih je možno kupiti ali se nanje naročiti na naslednje načine:

- preko Delovega uporabniškega računa na povezavi https://uporabnik.delo.si/store/cart,

- preko e-pošte narocnine@delo.si

- preko spletne forme na nivoju zaklenjenih člankov ali preko forme na posebnih naročniških ponudbah

- preko spletno strani https://tisk.delo.si/

- in preko aplikacije za pametne telefone (povezave do aplikacij so opredeljene v točki 4.3 tega dokumenta)

- Na digitalne edicije se lahko naročijo tako fizične kot pravne osebe.

3. Opredelitev pojmov

Digitalna edicija – časopis oziroma revija, ki izhaja v digitalni obliki in se ne dostavlja na otipljivem

nosilcu podatkov.

Digitalni paket – digitalna edicija skupaj s funkcionalnostmi

Digitalni paket Digital – naročnina na paket Digital uporabniku nudi dostop do digitaliziranega časopisa in njegovih prilog preko aplikacije ali spletne strani tisk.delo.si (že večer pred izidom), neomejen dostop do vseh spletnih zaklenjenih članov in prost dostop do arhiva vseh člankov na spletu in v aplikaciji Delosled

Spletna delavnica – enkratni nakup spletne delavnice (kuharski tečaji, vodene vadbe)

Prodajna cena – cene digitalnih paketov so izražene v evrih (EUR) in veljajo kot prodajne cene z vključenim 5,00 % DDV.

Naročnik – fizična ali pravna oseba, ki po katerem koli prodajnem kanalu sklene naročniško razmerje za enega ali več digitalnih paketov izdajatelja-prodajalca in soglaša s temi splošnimi pogoji. Račune z zaračunano naročnino prejema po pošti na želeni naslov oz. se mu naročnina avtomatsko mesečno bremeni iz kreditne kartice, ki jo je uporabnik vnesel pri sklenitvi naročniške razmerja, preko spletne forme Naročnik ni nujno tudi uporabnik naročenih storitev. Uporabnik naročenih storitev je lahko tudi druga oseba, vendar le s pisno privolitvijo naročnika. Medsebojno razmerje urejata naročnik in uporabnik sama, brez vsakršne odgovornosti izdajatelja – prodajalca.

Prodajni kanali – naročnik se lahko na digitalne pakete izdajatelja – prodajalca naroči po različnih prodajnih kanalih, in sicer na spletni strani, po elektronski pošti ali preko terenskih in/ali telefonskih tržnikov izdajatelja-prodajalca.

Naročnina – plačilo za dostop do izbranega digitalnega paketa poteka z direktno bremenitvijo (Visa/Mastercard/PayPal) prek ponudnika plačilne storitve Braintree. Z izbiro takega plačila se naročnik strinja s prenosom osebnih podatkov k podjetju Braintree za namen identifikacije, preverbe sposobnosti kritja in izvršitev plačila. Po poteku naročniškega obdobja bo vaše plačilno sredstvo znova bremenjeno za znesek izbranega naročniškega razmerja.

Enkratni nakup – plačilo v enkratnem znesku na izbrani digitalni dostop.

Splošni pogoji – vsakokrat veljavni splošni pogoji so sestavni del pogodbe med naročnikom in izdajateljem – prodajalcem. Splošni pogoji za naročnike digitalnih paketov in uporabe spletnih strani ter aplikacij podjetja Delo d.o.o. so objavljeni na spletni strani https://trgovina.delo.si/splosni-pogoji/ v tiskani obliki pa jih naročniki oz. uporabniki lahko prejmejo v oddelku Naročnin.

4. Posebni pogoji, povezani z digitalnimi naročninami

4.1. Časovna omejitev prenosov izdaj digitalnega časopisa

Naročniki oz. uporabniki digitalnih paketov boste na svoje mobilne in tablične naprave lahko elektronsko izdajo časopisa in prilog prenesli v času trajanja naročniškega razmerja oz. v primeru enkratnega nakupa 30 dni od izida (izjema mesec februar).

Za prijavo na portal boste uporabljali geslo. Če boste spletnemu mestu dovolili, da si vaše geslo zapomni, boste s tem hkrati dovolili, da spletno mesto na vašo napravo naloži nujne piškotke, potrebne za nemoteno delovanje strani.

Če ne boste dovolili piškotkov, boste geslo morali vpisati vsakič znova, ko boste želeli dostopati do vsebin, ki so dostopne le naročnikom.

4.2. Omejeno število dostopov z različnih naprav z eno aktivacijsko kodo

Z eno aktivacijsko kodo je uporabniku omogočen dostop do digitalnih vsebin na treh različnih napravah. V primeru, ko naročnik oz. uporabnik preseže število naprav, kontaktira tehnično podporo po elektronski pošti pomoc.uporabnikom@delo.si oz. po telefonu 080 25 88, ki uredi izbris obstoječih naprav ter vzpostavi možnost za ponovno prijavo na novih treh napravah.

4.3. Informacija o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo

Izdajatelj Delo d.o.o. ne odgovarja za nemožnost prenosa vsebin na mobilno napravo.

Zaradi varnosti in čim boljše uporabniške izkušnje, izdajatelj zagotavlja brezhibno delovanje spletnega portala www.delo.si in www.slovenskenovice.si z najnovejšimi spletnimi brskalniki Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari in Opera. Ustreznost vašega brskalnika lahko preverite na povezavi https://bestvpn.org/outdatedbrowser/sl

V ostalih primerih za morebitno nezmožnost ogleda spletnega mesta ali v primeru

preobremenitve strežnika (denial of service) izdajatelj ne odgovarja.

Seznam povezav verzij operacijskih sistemov za posamezne aplikacije izdajatelja, na katerih

izdajatelj zagotavlja nemoteno delovanje, je ločen na dva sistema, in sicer na iOS in Android.

iOS

Delo iOS: https://apps.apple.com/us/app/delo/id394159127

Združljivost - zahteva iOS 8.0 ali novejšo različico. Združljivo z iPhone, iPad in iPod touch

SN iOS: https://apps.apple.com/us/app/sl-novice/id406453548

Združljivost - zahteva iOS 11.0 ali novejšo različico. Združljivo z iPhone, iPad in iPod touch

Android

Delo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=si.delo.delo

Zahteva Android 4.0.3 ali novejšo različico

Slovenske novice Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=si.delo.slovenskenovice Zahteva Android 4.0.3 ali novejšo različico

Izdajatelj prav tako ne odgovarja za posledice spregledane elektronske pošte ali druge elektronske komunikacije (kot je npr. spregledana koda, spregledane e-novice, ipd.), ki bi jo uporabnik morebiti prejel v svoj SPAM ali v drug nabiralnik.

Skladno z 10. in 11. točko prvega odstavka 25. b člena ZVPot so vse funkcionalnosti digitalnih paketov, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine, opredeljene na spletnih straneh družbe Delo d.o.o., uporabniška gesla pa so standardizirana.

5. Digitalni paketi medijske hiše Delo

5.1. Paketi Premium (mesečna in letna naročnina)

5.1.1. Digitalni paket Delo Premium

Paket Delo Premium omogoča poleg dostave tiskane izdaje časopisa Delo najmanj pet dni v tednu (pon. - sob oz. pon. - pet.) s pripadajočimi revijalnimi prilogami tudi dostop do vseh zaklenjenih spletnih vsebin na delo.si, dostop do digitalizirane tiskane izdaje časopisa Delo in revijalnih prilog preko aplikacije na tablicah, mobilnih telefonih ali pa preko spletne strani tisk.delo.si. Nakup Premium paketa omogoča še dostop do arhiva časopisa Delo na spletu, in sicer dostop do digitaliziranega časopisa s prilogami (PDF) od septembra 2010 dalje in do digitalnega arhiva Delosled od septembra 2004 dalje, do prejemanja jutranjega e-novičnika.

5.1.2. Digitalni paket Slovenske novice Premium

Paket Slovenske novice Premium omogoča poleg dostave tiskane izdaje časopisa Slovenske novice najmanj pet dni v tednu (pon. - sob. oz. pon. - pet.) s pripadajočimi revijalnimi prilogami tudi dostop do vseh spletnih vsebin na slovenskenovice.si, dostop do digitalizirane tiskane izdaje časopisa Slovenske novice in revijalnih prilog preko aplikacije na tablicah, mobilnih telefonih ali pa preko spletne strani tisk.delo.si. Nakup Premium paketa omogoča še dostop do arhiva časopisa Slovenske novice na spletu, in sicer do digitaliziranega časopisa s prilogami (PDF) od oktobra 2010 dalje in do digitalnega arhiva Delosled od aprila 2010 dalje ter do prejemanja dnevnega e-novičnika.

Naročniki digitalnih paketov boste na svoje mobilne in tablične naprave lahko tekočo izdajo časopisa prenesli za čas sklenitve digitalne naročnine.

5.1.3. Digitalni paket Onaplus Premium

Paket Onaplus Premium omogoča poleg dostave tiskane revije Onaplus, neomejen dostop do vseh spletnih vsebin iz priloge Ona ter revije Onaplus na Onaplus.si, digitalizirano revijo Onaplus (PDF) in digitalizirano prilogo Ona (PDF).

5.2. Paket Delo Splet in paket Delo Digital

Paket Delo Splet – naročnina na paket Delo Splet uporabniku nudi neomejen dostop do vseh

zaklenjenih spletnih člankov na delo.si in naročilo na e-novice.

Paket Delo Digital – naročnina na paket Digital uporabniku nudi dostop do digitaliziranega časopisa Delo in njegovih prilog preko aplikacije ali spletne strani tisk.delo.si (že večer pred izidom), neomejen dostop do vseh spletnih zaklenjenih članov na delo.si in prost dostop do arhiva vseh člankov na spletu in v aplikaciji Delosled

5.3. Paket Slovenske novice Splet in paket Slovenske novice Digital

Paket Slovenske novice Splet - naročnina na paket Splet uporabniku nudi neomejen dostop do vseh zaklenjenih spletnih člankov na slovenskenovice.si in naročilo na e-novice.

Paket Slovenske novice Digital - naročnina na paket Digital uporabniku nudi dostop do digitaliziranega časopisa Slovenske novice in njegovih prilog preko aplikacije ali spletne strani tisk.delo.si (že večer pred izidom), neomejen dostop do vseh spletnih zaklenjenih članov na slovenskenovice.si in prost dostop do arhiva vseh člankov na spletu in v aplikaciji Delosled.

5.4. Paket Svet kapitala Splet

Paket Svet kapitala Splet naročnina na paket Splet uporabniku nudi neomejen dostop do vseh

zaklenjenih spletnih člankov na svetkapitala.si.

5.5. Paket Delo Splet in paket Svet kapitala Splet

Paket Splet Svet kapitala in Delo – naročnina na paket Svet kapitala in Delo Splet uporabniku nudi

dostop do vseh zaklenjenih spletnih člankov na svetkapitala.si in na delo.si.

5.6. Paket Onaplus Splet in paket Onaplus Digital

Paket Onaplus Splet – naročnina na paket Onaplus Splet uporabniku nudi dostop do vseh spletnih vsebin iz priloge Ona in revije Onaplus.

Paket Onaplus Digital

Paket Onaplus Digital – naročnina na paket Onaplus Digital vsebuje neomejen dostop do vseh spletnih vsebin iz priloge Ona ter revije Onaplus na Onaplus.si, digitalizirano revijo Onaplus (pdf) in digitalizirano prilogo Ona (pdf).

6. PRILOGE IN REVIJE, KI SO SESTAVNI DEL DIGITALIZIRANIH TISKANIH EDICIJ

- Super 50 – priloga, ki izide dvanajstkrat letno. Vsak četrti petek v mesecu je priložena časopisoma Delo in Slovenske novice, in sicer kot kombinirana priloga s prilogo Vikend.

- Ona – revijalna priloga, ki je ob torkih priložena časopisoma Delo in Slovenske novice.

- Onaplus – samostojna revija, ki izide vsak prvi torek v mesecu

- Deloindom – revijalna priloga, ki je vsako tretjo delovno sredo v mesecu priložena časopisoma Delo in Slovenske novice.

- Polet – revijalna priloga, ki izide dvanajstkrat letno. Vsak drugi petek v mesecu je priložena časopisoma Delo in Slovenske novice, in sicer kot kombinirana priloga s prilogo Vikend.

- Vikend – revijalna priloga, ki je ob petkih priložena časopisoma Delo in Slovenske novice.

- Sobotna priloga – priloga, ki je ob sobotah priložena časopisu Delo.

- Odprta kuhinja – revijalna priloga, ki je priložena časopisoma Nedelo in Nedeljske novice

- Suzy – tabloidna revija, ki jo je mogoče kupiti samostojno ali v kompletu s Slovenskimi novicami.

7. Naročanje

Cenovni pogoji – naročnik naroča oz. sklepa naročniško razmerje za digitalno edicijo pod cenovnimi pogoji, ki so veljavni v trenutku sklenitve naročniškega razmerja in so navedeni na spletni strani izdajatelja – prodajalca https://trgovina.delo.si/ceniki/ ali pod posebej med naročnikom in izdajateljem – prodajalcem pisno dogovorjenimi cenovnimi pogoji. Posebej pisno dogovorjeni pogoji naročniškega razmerja so vedno časovno omejeni. Naročnik je vedno plačnik za naročeno digitalno edicijo.

Popusti pri naročninah in cene se določajo glede na trenutno veljavno poslovno politiko izdajatelja – prodajalca in so objavljeni v ceniku Delovih edicij na spletni strani https://trgovina.delo.si/ceniki/. Izdajatelj – prodajalec lahko naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, spremeni svojo trženjsko politiko, naročnika pa mora vnaprej pisno obvestiti z objavami na spletni strani ali v tiskani izdaji edicije ali na računu. Če naročnik v roku osmih (8) dni od obvestila o spremembi trženjske politike pisno ne obvesti izdajatelja – prodajalca, da ne soglaša s spremembo, se šteje, da spremembi ne nasprotuje in se naročniško razmerje nadaljuje pod pogoji spremenjene trženjske politike. V primeru, da naročnik v roku osmih (8) dni od zadnje objave obvestila o spremembi trženjske politike pisno obvesti izdajatelja – prodajalca, da se s spremenjenimi pogoji ne strinja, se šteje, da je naročniško razmerje prekinjeno z dnem uveljavitve spremembe.

Naročnina se obračunava na podlagi vsakokrat veljavnega cenika Delovih edicij, ki je objavljen na spletni strani https://trgovina.delo.si/ceniki/.

Pričetek dostopanja do digitalnih vsebin – naročnik oz. uporabnik naročene edicije začne dostopati do digitalnih vsebin takoj, v kolikor naročilo izvede preko spletne forme na nivoju članka, v kolikor pa se na digitalni paket naroči preko naročniškega oddelka pa predvidoma v roku treh (3) delovnih dni potem, ko izdajatelj-prodajalec od naročnika prejme naročilnico, sprejem ponudbe oz. naročilo na elektronski naslov narocnine@delo.si oziroma potem, ko izdajatelj-prodajalec prejeme plačilo, če je bilo naročilo posredovano preko Delovega uporabniškega računa dostopnega na spletni strani https://uporabnik.delo.si/store/cart.

Vsak registriran naročnik oz. uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerim se predstavi osebno ali kot predstavnik podjetja. Geslo je trajno in znano le naročniku oz. uporabniku.

Po prejetem obvestilu o plačilu digitalnih paketov za opravljen nakup preko spletnih strani bo naročnik oz. uporabnik najkasneje v roku ene ure prejel aktivacijsko kodo na svoj elektronski naslov. Za naročilo preko elektronskega naslova narocnine@delo.si, preko izdajateljevega telefonskega in terenskega tržnika oz. osebnega naročila pri izdajatelju-prodajalcu bo naročnik prejel račun na svoj naslov, v primeru naročila preko spletne forme, ki deluje preko Braintree plačilne metode, ki deluje z direktno bremenitvijo, pa se mu omogoči dostop do digitalnih vsebin avtomatsko po zaključku nakupa.

Trajanje naročniškega razmerja – pri naročilih digitalnih paketov preko Delovega uporabniškega računa dostopnega na spletni strani https://uporabnik.delo.si/store/cart gre za enkratne nakupe in gre za naročila sklenjena za določen čas, in sicer veljajo do preteka časovnega obdobja za katera so bila sklenjena. Naročniška razmerja za sklenjena naročila preko spletnih form na nivoju člankov ali posebnih ponudb na spletnih mest podjetja Delo d.o.o., ki temeljijo na direktni bremenitvi preko plačilnega sistema Braintree pa se sklepajo za nedoločen čas in veljajo do pisnega preklica na elektronski naslov narocnine.digital@delo.si. Naročniška razmerja za paketa Delo Premium in Slovenske novice Premium, sklenjena prek spletnih mest podjetja Delo d.o.o. in preko elektronske pošte narocnine@delo.si, se prav tako sklepajo za nedoločen čas in veljajo do pisnega preklica. Izjema so naročniška razmerja s tujimi naročniki, katera se lahko sklepajo le za določen čas, in sicer za obdobje, za katerega je vnaprej na podlagi izstavljenega predračuna plačana naročnina.

Naročnik jamči za pravilnost in celovitost posredovanih podatkov o naročniku in o uporabniku naročene edicije. V primeru sprememb že posredovanih podatkov je naročnik dolžan pisno sporočiti spremembe izdajatelju – prodajalcu v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku treh (3) delovnih dni po nastanku spremembe.

Oprostitev plačila DDV – naročniki – pravne osebe, ki so oproščeni plačila DDV, morajo na podlagi izdanega predračuna, ki vključuje DDV, pridobiti uradno potrjen dokument ustrezne davčne institucije, ki potrjuje, da je naročnik digitalne edicije oproščen plačila DDV. Na podlagi tega potrdila, ki velja le za določeno obračunsko obdobje, izdajatelj – prodajalec naročniku za

to obračunsko obdobje izda račun brez DDV. Za novo obračunsko obdobje mora naročnik

izdajatelju – prodajalcu posredovati novo potrdilo o oprostitvi plačila DDV.

7.1. Fizične osebe

Fizične osebe, ki se po ZVPot štejejo za potrošnike, se na digitalne edicije izdajatelja –

prodajalca lahko naročijo po naslednjih prodajnih kanalih, in sicer:

- preko Delovega uporabniškega računa na povezavi https://uporabnik.delo.si/store/cart,

- preko e-pošte narocnine@delo.si ,

- preko spletne forme na nivoju zaklenjenih člankov ali preko forme na posebnih naročniških,

ponudbah (Braintree plačilni sistem),

- po telefonu preko telefonskih tržnikov izdajatelja - prodajalca,

- z naročilnico preko terenskih tržnikov izdajatelja - prodajalca.

Pri pogodbah, ki se sklepajo na daljavo, veljajo za fizične osebe, ki se po ZVPot štejejo za potrošnike, naslednja pravila:

- pri pogodbi, ki se sklepa z izpolnjeno e-naročilnico preko spleta se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko izdajatelj – prodajalec od naročnika prejme izpolnjeno naročilnico pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročila na voljo vse informacije iz prvega odstavka 25.b člena ZVPot, prvega in tretjega odstavka 43.b člena ZVPot, 7. člena ZEPT in 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/2015; ZIsRPS). Pri tem mora biti naročnik jasno in nedvoumno seznanjen z dejstvom, da je z oddajo naročila zavezan k plačilu - iz označbe funkcije, ki sproži oddajo naročila, mora nedvoumno izhajati, da je z oddajo naročila povezana obveznost plačila izdajatelju – prodajalcu (tretji odstavek 43.c člena ZVPot).

- pri pogodbi, ki se sklepa preko naročila po elektronski pošti se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko izdajatelj – prodajalec od naročnika prejme potrditev ponudbe ali ko prejme naročnikovo pisno izjavo, da sprejema ponudbo, ki mu jo je izdajatelj – prodajalec pred tem na podlagi naročnikovega predhodnega povpraševanja poslal na trajnem nosilcu podatkov, pri čemer mora ponudba vsebovati vse informacije iz prvega odstavka 25.b člena ZVPot, prvega in tretjega odstavka 43b. člena ZVPot in 32. člena ZIsRPS. Pri tem mora biti naročnik jasno in nedvoumno seznanjen z dejstvom, da je z oddajo naročila zavezan k plačilu.

- pri pogodbi, ki se sklepa preko telefona, se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko izdajatelj – prodajalec od naročnika prejme podpisano potrditev ponudbe ali ko prejme naročnikovo pisno izjavo, da sprejema ponudbo, ki mu jo je izdajatelj-prodajalec pred tem v skladu s predhodnim telefonskim dogovorom poslal na trajnem nosilcu podatkov, pri čemer mora ponudba vsebovati vse informacije iz prvega odstavka 25.b člena ZVPot, prvega in tretjega odstavka 43b. člena ZVPot in 32. člena ZIsRPS (tretji odstavek 45.a člena ZVPot).

- pri pogodbi, ki se sklepa preko terenskega tržnika izdajatelja – prodajalca zunaj poslovnih prostorov se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko terenski tržnik od naročnika prejme izpolnjeno in lastnoročno podpisano naročilnico, pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročilnice na voljo vse informacije iz prvega odstavka

25.b člena ZVPot, prvega in tretjega odstavka 43.b člena ZVPot in 32. člena ZIsRPS (prvi odstavek a43.č člena ZVPot).

- v kolikor potrošnik sklepa naročniško pogodbo osebno v oddelku Naročnin se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko izdajatelj – prodajalec od naročnika prejme izpolnjeno in lastnoročno podpisano naročilnico, pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročilnice na voljo vse informacije iz prvega odstavka 25.b člena ZVPot in 32. člena ZIsRPS.

7.2. Pravne osebe

Pravne osebe in druge osebe, ki se po ZVPot ne štejejo za potrošnike, se na digitalne edicije izdajatelja – prodajalca lahko naročijo po naslednjih prodajnih kanalih, in sicer:

- preko spletnih strani podjetja Delo d.o.o. ,

- po elektronski pošti na naslovu narocnine@delo.si,

- osebno v oddelku naročnin, na naslovu Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana,

- po telefonu preko telefonskih tržnikov izdajatelja - prodajalca,

- z naročilnico preko terenskih tržnikov izdajatelja - prodajalca.

Pogodba je z osebami iz prejšnjega odstavka te točke sklenjena, ko se pogodbeni stranki pisno dogovorita o njenih bistvenih sestavinah (vrsta edicije in cena) (15. člen Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/2001 s spremembami in dopolnitvami, OZ)).

7.3. Določene omejitve pri naročilu na digitalne edicije

Fizične in pravne osebe iz EU, ki so davčni zavezanci in potrebujejo račun za uveljavljanje stroškov, lahko naročilo za digitalno edicijo oddajo samo preko elektronskega naslova narocnine@delo.si, fizične in pravne osebe iz tretjih držav (npr. Švica, ZDA), ki so davčni zavezanci in potrebujejo račun za uveljavljanje stroškov, lahko naročilo za digitalno edicijo oddajo samo na elektronski naslov narocnine@delo.si, fizične in pravne osebe, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež oz. stalno prebivališče znotraj EU in s svojo ID številko dokazujejo, da imajo sedež oz. stalno prebivališče znotraj EU lahko naročilo za digitalno edicijo oddajo samo preko spletnih strani podjetja Delo d.o.o.

7.4. Postopek naročanja

7.4.1. Naročilo na Digital Premium paket za naročnike, ki so na tiskano edicijo naročeni

najmanj pet (5) dni v tednu

Na Premium paket se lahko naročnik naroči preko prodajnih kanalov iz 7.1. oz. 7.2. točke teh pogojev. Naročnik s sklenitvijo pogodbe na Premium paket sklene naročniško razmerje, ki velja za nedoločen čas – do pisnega preklica. Naročnina na Premium paket se naročniku obračuna na mesečnih fakturah, skupaj z naročnino za tiskano izdajo časopisa.

7.4.2. Naročilo ali enkratni nakup digitalnih paketov

Na digitalne pakete se lahko naročite preko spletne preko spletne forme na nivoju zaklenjenih člankov ali preko forme na posebnih naročniških ponudbah (Braintree plačilni sistem z direktno bremenitvijo), na elektronskem naslovu narocnine@delo.si, oz. preko izdajateljevih telefonskih in terenskih tržnikov. Lahko pa opravite enkratni nakup digitalnih paketov preko Delovega uporabniškega računa na spletni strani https://uporabnik.delo.si/store/cart.

Preko spletne forme na nivoju zaklenjenih člankov ali posebnih naročniških ponudb (Braintree plačilni sistem z direktno bremenitvijo) se lahko naročite na mesečne digitalne pakete, preko Delovega uporabniškega računa na spletni strani https://uporabnik.delo.si/store/cart pa lahko opravite enkratni nakup digitalnih vsebin, in sicer mesečni in letni dostop, do digitalnih vsebin, pri naročilu preko elektronskega naslova narocnine@delo.si oz. preko izdajateljevih telefonskih in terenskih tržnikov oz. osebno v izdajateljevem naročniškem oddelku pa le pakete za mesečni, polletni in letni dostop digitalnih paketov Digital in Premium.

7.5. Rok plačila

Za obstoječe naročnike, ki so sklenili naročniško razmerje preko elektronskega naslova narocnine@delo.si oz. preko izdajateljevih telefonskih in terenskih tržnikov oz. osebno v izdajateljevem naročniškem oddelku je rok plačila šestnajsti (16.) dan v mesecu, v katerem je bil izstavljen račun, za nove naročnike pa je rok plačila prvega računa deset (10) dni po izstavitvi računa.

Naročnik se s sklenitvijo pogodbe zavezuje, da bo redni plačnik naročene digitalne edicije.

7.6. Trajni nalog oz. Soglasje za direktno bremenitev SEPA

Fizična oseba lahko poda pisno soglasje za direktno bremenitev SEPA oz. trajni nalog odpre v vseh poslovnih enotah NLB d.d., ne glede na to, pri kateri banki na območju Slovenije ima odprt osebni račun, pravna oseba pa le, če ima poslovni račun odprt pri NLB d.d. Naročnik lahko SEPA direktno bremenitev odpre tudi osebno v izdajateljevem oddelku naročnin, na Slovenčevi ulici 19a v Ljubljani, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00 uro. Na enak način lahko naročnik tudi prekliče že dano soglasje.

7.7. Reklamacije na izdane račune

Reklamacije na izdane račune lahko naročnik sporoči le v pisni obliki, upoštevajo pa se le reklamacije, oddane do roka plačila, navedenega na posameznem računu. Sprejema jih oddelek naročnin na naslovu: Delo d.o.o., Naročnine, Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, ali na e-naslovu: narocnine@delo.si. Pisni odgovor na reklamacijo bo naročniku posredovan najkasneje v roku osmih (8) dni od prejema pisne reklamacije.

7.8. Neredno plačevanje naročnine

Pri naročilih preko elektronskega naslova narocnine@delo.si oz. preko izdajateljevih telefonskih in terenskih tržnikov oz. osebno v izdajateljevem naročniškem oddelku v primeru nerednega poravnavanja obveznosti naročnik prejme na naslednji fakturi opomin, na plačilnem nalogu pa se k znesku tekoče naročnine prišteje tudi dolg. Če naročnik tri (3) mesece zaporedoma ne poravnava obveznosti iz naslova tekoče naročnine, se naročniku oz. uporabniku dostop do digitalnih vsebin ob koncu tretjega meseca začasno prekine do poravnave celotnega dolga. Prav tako se mu dostop do digitalnih vsebin začasno prekine do poravnave celotnega dolga, če ima neporavnane naročniške obveznosti, starejše od petinsedemdeset (75) dni. Naročniku oz. uporabniku se dostop do digitalnih vsebin ponovno vzpostavi, če naročnik dolg v celoti poravna v roku petintrideset (35) dni od prekinitve dostopa. V kolikor naročnik dolg poravna kasneje, je potrebno za ponovno vzpostavitev dostopa do digitalnih vsebin skleniti novo naročniško razmerje. Naročnik, ki mu je bil pri obračunu naročnine priznan akcijski popust, s prekinitvijo dostopa zaradi neporavnanih obveznosti, kljub plačilu celotnega dolga (ne glede na to, ali plača dolg prej ali po preteku 35 dni od prekinitve dostopa) in ponovni vzpostavitvi dostopa do digitalnih vsebin, do akcijskega popusta ni več upravičen. Če pa naročnik dolga v petintridesetih (35) dneh od prekinitve dostopa ne poravna ali ne poravna v celoti, se šteje, da je naročniško razmerje prenehalo. Dolgovani znesek (glavnica z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od naslednjega dne po zapadlosti posamezne terjatve do plačila) pa se preda pristojnim službam v nadaljnjo izterjavo.

8. Reklamacije oz. postopek pritožbe

Izdajatelj – prodajalec zagotavlja pomoč in rešuje reklamacije glede dostopa do naročenih digitalnih vsebin naročnikov oz. uporabnikov spletnih portalov izdajatelja – prodajalca na e- naslovu pomoc.uporabnikom@delo.si, stacionarni telefonski številki 01 47 37 616 in na brezplačni telefonski številki 080 25 88 in sicer vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure.

Pisne reklamacije v zvezi z obračunom naročnine, za vsa naročila, sprejeta preko e-naslova narocnine@delo.si oz. preko izdajateljevih telefonskih in terenskih tržn ikov oz. osebno v izdajateljevem naročniškem oddelku, se upoštevajo le, če so oddane do roka plačila, navedenega na posameznem računu. Sprejema jih oddelek naročnin na e-naslovu narocnine@delo.si ali na naslovu Delo d.o.o., Naročnine, Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

Izdajatelj – prodajalec je odgovoren za stvarne napake naročenega digitalnega paketa, ne glede na to, ali so bile izdajatelju – prodajalcu znane ali ne. Izdajatelj – prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake naročenih digitalnih vsebin, ki se pokažejo po dobavi le-teh, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Izdajatelj – prodajalec trpi vse stroške reklamacij in zahtevkov naročnikov oz. uporabnikov iz naslova utemeljenih stvarnih napak. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva. Naročnik oz. uporabnik mora o napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti izdajatelja – prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita, najkasneje pa v dveh letih od izročitve stvari oziroma opravljene storitve, sicer izgubi pravico iz tega naslova. Pravico do uveljavljanja stvarne napake na naročenem artiklu natančneje urejajo določila ZVPot.

Naročnina se obračunava na podlagi vsakokrat veljavnega cenika, ki je objavljen na spletni strani https://info.delo.si/cenik/. V primeru spremembe cen Delovih digitalnih paketov ali digitalnih paketov Slovenskih novic bodo naročniki oz. uporabniki o tem predhodno pisno obveščeni z objavo sprememb na spletni strani https://trgovina.delo.si/ceniki/. Spremenjene cene za digitalne pakete veljajo oziroma se obračunajo od dneva objave vsakokratne spremembe cenika digitalnih paketov Dela in/ali Slovenskih novic, dalje.

Naročila in ostale zahteve oddane na spletnem mestu https://info.delo.si/ se hranijo pri izdajatelju – prodajalcu zaradi izvršitve pogodbenih obveznosti, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe Delo d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.

9. Prekinitev naročniškega razmerja in odstop od pogodbe

V primeru naročila digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, naročnik oz. uporabnik v skladu s 13. točko petega odstavka 43.č člena ZVPot s klikom na te pogoje izrecno soglaša, da izdajatelj – prodajalec v odstopnem roku iz 43.č člena ZVPot, ki začne teči z dnem sklenitve pogodbe, začne z opravljanjem naročene storitve. Naročnik oz. uporabnik se s klikom na te pogoje hkrati tudi strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe (13. točka petega odstavka 43.č člena ZVPot).

Če naročnik oz. uporabnik odstopi od pogodbe o naročilu digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, po tem, ko je skladno s 13. točko petega odstavka 43.č člena ZVPot podal soglasje za začetek opravljanja storitev v odstopnem roku iz 43.č člena ZVPot oziroma po tem, ko se je strinjal, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe, plača izdajatelju – prodajalcu znesek v sorazmerju z opravljeno storitvijo do dneva obvestitve izdajatelja – prodajalca o odstopu od pogodbe. Sorazmerni del se izračuna glede na skupno vrednost pogodbe. Obrazec za odstop od pogodbe najdete na spletni strani https://info.delo.si/wp-content/uploads/2021/12/Odstopna-izjava-december-2021.pdf

Odstop od pogodbe lahko naročnik z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe, sporoči tudi na e- naslov narocnine@delo.si.

Prekinitev za nedoločen čas sklenjenega naročniškega razmerja oziroma odpoved naročnine na digitalne pakete Digital in Splet, sklenjene preko spletne forme na nivoju zaklenjenih člankov (Braintree plačilni sistem), mora biti podana v pisni obliki na elektronski naslov narocnine.digital@delo.si, na naročnine Digital Premium pa mora biti odpoved podana prav tako v pisni obliki (po faksu, pošti ali elektronski pošti) na naslov Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o. Naročnine, Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov narocnine@delo.si oziroma po faksu na številko 01 47 37 613.

Odpovedi, prejete do petindvajsetega (25.) dne v mesecu, začnejo veljati s prvim dnem naslednjega meseca ali na izbrani dan v naslednjem mesecu. Odpovedi, prejete po petindvajsetem (25.) dnevu v mesecu, se obravnavajo kot prejete v naslednjem mesecu in začnejo veljati s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu, ki se šteje za mesec prejema odpovedi.

Naročnik oz. uporabnik Delovih digitalnih paketov in/ali digitalnih paketov Slovenskih novic je seznanjen, da lahko družba Delo d. o. o. v primeru, da naročnik dolga v petintridesetih (35) dneh od prekinitve dostopa skladno s točko »7.8. Neredno plačevanje naročnine« teh splošnih pogojev ne poravna ali ne poravna v celoti, pri pristojnih organih in institucijah skladno z zakonom opravlja poizvedbe in pridobiva ustrezne podatke, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oziroma zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

10. Spremembe splošnih pogojev in končne določbe

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji za naročnike digitalnih paketov in uporabe spletnih strani ter aplikacij časopisne hiše Delo d.o.o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom in Delom d.o.o. Objavljeni so na spletni strani https://trgovina.delo.si/splosni-pogoji/, v tiskani obliki pa jih lahko naročniki dobijo v oddelku Naročnin.

Za vse, kar ni določeno s temi Splošnimi pogoji, veljajo ZVPot, ZEPT, (ZEKom-1), Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 24/08 s spremembami in dopolnitvami; ZT-1) in OZ.

Delo d.o.o. lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev bodo naročniki oz. uporabniki o tem predhodno pisno obveščeni z objavo na spletni strani https://trgovina.delo.si/splosni-pogoji/ ali v tiskanih edicijah izdajatelja – prodajalca.

Če Delo d.o.o. ne prejme pisne zahteve za prekinitev naročniškega razmerja v petnajstih (15) dneh od dneva, ko objavi spremenjene Splošne pogoje, se šteje, da naročnik oz. uporabnik naročene edicije s spremembami Splošnih pogojev soglaša in da spremenjeni Splošni pogoji med strankama veljajo od uveljavitve spremembe dalje.

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 11.3.2022. Z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev v celoti prenehajo veljati dosedanji Splošni pogoji za naročnike digitalnih paketov in uporabe spletnih strani in aplikacij izdajatelja – prodajalca z dne 1.02.2022.

Pisne pritožbe v zvezi z naročniškimi razmerji za digitalne pakete in uporabo spletnih strani izdajatelja – prodajalca lahko naročniki oz. uporabniki pošljejo na naslov: Delo d.o.o., Trženje tiskanih in digitalnih produktov, Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

Stranki naročniškega razmerja si bosta prizadevali vse morebitne spore reševati sporazumno. V kolikor sporazum ne bo možen, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče. Za presojo naročniških razmerij za digitalne pakete in za presojo teh pogojev se uporablja slovensko pravo. Izdajatelj – prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (tretji odstavek 32. člena ZIsRPS). Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je dostopna na spletni povezavi https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL (četrti odstavek 32. člena ZIsRPS).

Delo d.o.o.

Ljubljana, 11. marec 2022