Časopisni in foto arhiv

Dokumentacija Dela je verjetno najstarejša in največja časopisna dokumentacija v državi. Hranimo približno dva milijona člankov v klasični in od leta 2001 več kot milijon šeststo tisoč člankov v digitalni obliki iz publikacij časopisne hiše Delo in drugih virov. Dnevno je zbirka bogatejša za približno tristo novih člankov. Od leta 1959 hranimo tudi vezane letnike vseh izdaj časopisne hiše Delo. Od leta 1999 je v elektronski obliki shranjenih približno šeststo tisoč digitalnih strani vseh publikacij časopisne hiše Delo. Dokumentacija Dela je urejen kolektivni spomin, shranjena, urejena in analizirana preteklost in sedanjost, kot se odraža v tisku.
Naši dokumentalisti skrbijo za natančno vsebinsko obdelavo člankov. Zato zmoremo hitro odgovoriti tudi na zelo zahtevno, strukturirano poizvedbo.

Po naročilu sestavljena gradiva in dosjeje dostavimo naročniku po elektronski pošti v paketu. V dostavljenem izboru je tako izpis kataloških zapisov iz baze podatkov kot pripeti članki v ogled.

Fotodokumentacija Dela  hrani  milijon devetsto tisoč slikovnih predlog v visoki resoluciji  (RGB  jpg).  Na več kot polovici predlog upravlja tudi avtorske pravice za ponatis in objavo.

Po elektronski pošti dobi naročnik v ogled po naročilu sestavljen izbor slik. Izbrane slikovne predloge mu na enak način  dostavimo v visoki resoluciji.

Ponujamo predvsem znanje (potek dogodkov, kompleksne povezave med temami …) in profesionalen izbor gradiv (vedenje, kaj je za izbrano temo pomembno; pokritost teme iz različnih virov) ter hitro storitev.

Prednosti

Vsebinsko razdelana baza podatkov iz tiska s pripetimi dokumenti in slikovnih predlog.
Relevantna in obsežna informacijska podpora pri raziskovanju in pripravi teme, nujna za poglobljeno novinarstvo in raziskave.
Profesionalna in hitra storitev.
Vsako poizvedbo (telefonsko, po faksu ali elektronski pošti) prevzame in obdela usposobljen dokumentalist.

Tipični produkti

Dosje ali tematska zbirka objavljenih člankov na zadano temo: storitev, s katero zadovoljimo potrebo po informacijah o kakem dogodku, pojavu, osebi, ustanovi, kraju … Članki ali fotografije o tem so dosegljivi tudi drugod, recimo na spletu in v arhivih posameznih časnikov, vendar bi iskalec največkrat porabil sorazmerno preveč časa za iskanje in selekcioniranje, zato raje naroči zbirko pri nas. Odločilni sta tudi kakovost in verodostojnost izbora dokumentov. Nekatere informacije so dostopne samo v našem arhivu, še posebej zbirke člankov ali fotografij iz predinternetnega in preddigitalnega obdobja.

Kronologije in preglednice so avtorska dela, narejena v dokumentaciji ekskluzivno za naročnika in s pomočjo zbirk, ki jih drugod največkrat nimajo.

Biografska zbirka člankov domačih in tujih oseb ali pogovorov z njimi.

Posamezni dokumenti: točno določen članek ali objava, ki jo potrebuje naročnik.

Slikovne predloge: fotografije v visoki resoluciji v RGB jpg formatu.

Urejanje avtorskih pravic in avtorskih nadomestil za ponatis, objavo ali reprodukcijo gradiv iz dnevnega tiska, revij in spleta časopisne hiše Delo, d. d. in slikovnega gradiva njenih fotografov.

Kontakt

Dokumentacija:

·         vsak delavnik od 8.00 do 19.00

Fotodokumentacija:

·         vsak delavnik od 9.00 do 19.00