Splošni pogoji prijave in odjave na 17.PFS

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na 17. PFS pred izvedbo 17. PFS, varovanje osebnih podatkov in izvedbo 17. PFS. Splošni pogoji za prijavo na 17. PFS se nanašajo na dogodek »17. Poslovno-finančni sejem«, ki ga organizira Časopisno založniško podjetje Delo d.o.o, Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator). Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na 17. PFS, ne glede na obliko prijave na 17. PFS (pisno, preko spletne strani, ali na drug način, ki izkazuje osebo in 17. PFS, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na 17. PFS, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

2. Prijava

Prijava na 17. PFS se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani https://www.poslovno-financni-sejem.si/. V primeru prostih mest bo možno izpolniti prijavnico in pristopiti k 17. PFS tudi na mestu 17. PFS. Podatki na prijavnici Ob vsaki prijavi v katerikoli od navedenih načinov prijave, je potrebno vnesti naslednje podatke: • ime in priimek udeleženca, • telefonska številka, • elektronski naslov, • kontaktni podatki (naslov, kraj, poštna številka) • podatki podjetja (naziv, naslov, davčna številka – v primeru prijave prek podjetja) Kotizacije so vezane na osebo, ki je navedena na prijavi. V primeru, da se oseba zaradi objektivnih razlogov ne more udeležiti dogodka, lahko kotizacijo prenese na drugo osebo, za kar mora predložiti prošnjo organizatorju pisno na e-naslov pfs@delo.si vsaj dva (2) delovna dneva pred dogodkom. Dolžnost udeleženca je, da pri registraciji predloži potrdilo o nakupu oz. predloži identifikacijski dokument. Ob morebitni zamenjavi udeleženca pa mora udeleženec predložiti potrdilo organizatorja o odobritvi zamenjave.

3. Odpoved prijave

Odpovedi sprejemamo le v pisni obliki, posredovani po elektronski pošti na naslov pfs@delo.si. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo. Odpoved prijave na 17. PFS je možna najkasneje do štiri (4) dni pred dogodkom. Če se udeleženec odjavi 3 (tri) delovne dni pred dogodkom, mu bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 % kotizacije, pri poznejši odjavi ali v primeru, da odjave ni poslal, pa v celoti. V primeru pozne odjave oz. neudeležbe na dogodku iz drugih razlogov je udeleženec dolžan poravnati kotizacijo v celoti oziroma se že plačana kotizacija v celoti zadrži.

4. Pravice Organizatorjev

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine 17. PFS, spremembe datuma in lokacije 17. PFS ter do odpovedi 17. PFS. O vseh spremembah bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani ali na drug ustrezen način skladno z veljavnimi predpisi. V primeru posebnih okoliščin, na katere Organizator ne mora vplivati (višja sila), se 17. PFS lahko odpove. V takšnem primeru Organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

5. Varstvo osebnih podatkov

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo za namene, navedene v teh splošnih pogojih. Organizator nastopa kot upravljavec izključno v procesu zbiranja prijav na 17. PFS prek spletne strani https://www.poslovno-financni-sejem.si/ in organizacije 17. PFS, ob izpolnitvi pogojev, kot so določeni s temi splošnimi pogoji. Organizator bo po zaključku dogodka (najpozneje v treh mesecih po zaključku), podatke, pridobljene z izpolnitvijo prijave na 17. PFS, obdeloval za izključno svoje namene. Delo d.o.o. bo pridobljene osebne podatke uporabil za namen kontaktiranja s področja poslovnih financ, na podlagi 226. člena ZEKom-2 in na podlagi točke a) 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Če teh obvestil ne boste želeli prejemati, imate možnost, da že v prijavnem obrazcu na 17. PFS, prepoveste pošiljanje teh obvestil. Več o varstvu podatkov: • Politika zasebnosti Delo, d.o.o., ki je dostopna tukaj. Za dodatne informacije glede obdelave vaših osebnih podatkov ali zahteve za uveljavitev vaših pravic naslavljate lahko organizatorja na: – Delo, d.o.o., preko spletnega obrazca https://info.delo.si/gdprsoglasje/;

Oseba, navedena na prijavnici, lahko kadarkoli uveljavlja naslednje pravice: preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov organizatorja. Organizator bo zahtevo po izbrisu obravnaval skladno z določbami Oddelka 3 Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov in ZVOP-2. Če menite, da organizator krši vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko kadarkoli vložite prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska 22, Ljubljana.

6. Fotografiranje

17. PFS Dogodek se lahko fotografira in snema ter prenaša na splet, fotografije in posnetki pa so lahko javno objavljeni na spletnih straneh organizatorja (Delo d.o.o.). Udeleženec lahko fotografiranju, snemanju ali objavi ugovarja na povezavi https://info.delo.si/gdprsoglasje/ ali na samem dogodku.

7. Končne določbe

Vsebina predavanj na 17. PFS izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali Organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev prijave na dogodek. Ljubljana, 15. 3. 2024 Delo d.o.o.