Anketa
Kaj najraje kupujete?
Časopise
Knjige
Revije
DVD-je
CD-je
Igračke


Rezultati
Pravna obvestila

Pogoji uporabe spletnega mesta Trgovina (trgovina.delo.si)

Nahajate se na spletnem mestu trgovina.delo.si, ki je last Dela, d. d. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Z vstopom na spletno mesto trgovina.delo.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal trgovina.delo.si.

Delo, d. d. si pridržuje pravico do spreminjanja in posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo spletnega mesta trgovina.delo.si. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Za oddajo naročil na tem spletnem mestu boste morali posredovati vse zahtevane osebne podatke in pri tem skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Delo, d. d., se obvezuje, da bo vaše osebne podatke uporabljalo v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti ter Splošnimi pogoji za naročnike, objavljenimi na trgovina.delo.si, natisnjene na pismu dobrodošlice za nove naročnike in na sedežu podjetja Delo, d. d., Dunajska 5, 1509 Ljubljana.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene na spletnem mestu etrafika.delo.si. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti Delo, d. d. 

Kot uporabnik spletnega mesta trgovina.delo.si se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Spletnega mesta trgovina.delo.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil spletnemu mestu ali Delu, d. d. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom spletnega mesta. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletnega mesta ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti.

Delo, d. d. ali/in njeni dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek spletnega mesta trgovina.delo.si. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ''take, kot so'' brez kakršne koli garancije. Delo, d. d. in/ali njeni dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

Delo, d. d. in/ali njeni dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem spletnega mesta trgovina.delo.si, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe spletnega mesta, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na spletnem mestu trgovina.delo.si ali kako drugače nastalimi z uporabo spletnega mesta, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače, tudi če je bilo Delo, d. d., ali kateri koli od njenih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če zakonodaja za posamezne pravice ureja drugače in njihovo omejevanje ni možno, je mogoče, da za vas ne veljajo vse zgornje omejitve. Če ste s katerim koli delom spletnega mesta trgovina.delo.si, storitev spletnega mesta ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da spletnega mesta trgovina.delo.si ne uporabljate več.

Delo, d. d., ponuja informacije o tem, kako uporabljati storitve spletnega mesta trgovina.delo.si na samem spletnem mestu. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo spletnega mesta ali kakršne koli probleme, ki bi jih radi prijavili jih lahko posredujete na elektronski naslov: narocnine@delo.si ali pokličete na 080 11 99.

Vsa vsebina spletnega mesta trgovina.delo.si, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo Delo, d. d., ali njenih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve spletnega mesta trgovina.delo.si prenesli uporabniki, so last uporabnikov.

Delo, d. d. ima lahko patente, blagovne znamke, modele ali vzorce, avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine , ki so povezane s spletnim mestom trgovina.delo.si, vključno s spletnimi stranmi, ki so del le-teh. Če ni izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, vam vsebina teh spletnih strani ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge pravice intetektualne lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane.

Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s spletnim mestom trgovina.delo.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani. Pri tem potrjujete, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisov ne izhaja noben skupen podjem, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med vami in Delo, d. d.

Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, določajo celotno pogodbo med vami in Delom, d. d., glede na storitve spletnega mesta trgovina.delo.si, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med vami in Delom, d. d., glede na storitev spletnega mesta. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

Delo, d. d.
Avgust 2013

Naročila in pomoč naročnikom
080 11 99
01 47 37 600
E-pošta

Tehnična podpora
080 25 88
01 47 37 616
E-pošta
Prenaročanje
Začasna prekinitev dostave
Reklamacije na naročila in dostavo
Cenik Delovih edicij
Navodila za naročanje nečasopisnih edicij
Navodila za naročanje tiskanih edicij
Časopisni in foto arhiv
Splošni pogoji za naročnike tiskanih edicij in nečasopisnih produktov
Odstop od pogodbe
   Kontakt | Pravna obvestila | Kolofon | O podjetju Copyright © 2007 | Delo d.o.o.